Стартира осмата стажантска програма на „Елаците - Мед”

2018-07-03 15:47
 

На 2 юли в Обогатителен комплекс - с. Мирково, стартира осмата стажантска програма на „Елаците-Мед“. В периода юли – септември в нея ще вземат участие 19 студенти от цялата страна.

Програмата беше представена и стартирана от Марияна Иванова - експерт „Подбор на персонала, обучения и квалификация”, Симона Събкова – директор „Човешки ресурси”, и Даниела Горанова – ръководител „Набиране на персонал, обучения и квалификация” в „Елаците - Мед”.

Стажантската програма се провежда в реална работна среда в Обогатителен комплекс - с. Мирково, и в Рудодобивен комплекс - гр. Етрополе. Стажът  е платен. Програмата е част от корпоративната социална отговорност на дружеството.

В Стажантската програма участват студенти или млади специалисти без стаж по специалността. Тази година студентите ще придобиват опит в дирекция „Администрация и социални дейности”, „Търговска дирекция”, „Човешки ресурси“,  участък „Добивен“ в цех „Рудник” и участък „Пробивно-взривни работи“, в цеховете „Водно и хвостово стопанство“, „Мелнично-флотационен“, „Средно и ситно трошене“ , „Мелнично-флотационен и КИП и А“, „Корпус едро трошене“, „Рудник – обработка на производствена информация”, в отдел „Геоложки“ и „Химическа лаборатория”. Младежите ще работят под ръководството на професионалисти с богат опит в дружеството.

Летните стажантски програми повишават мотивацията на студентите за усвояване на знания и практически умения. Стажовете дават възможност на ръководството на дружеството да подбере сред най-успешно представилите се стажанти - бъдещи млади специалисти, които да станат част от екипа на „Елаците-Мед“.

Досега в Стажантската програма на компанията са се обучавали около 200 студенти от различни висши учебни заведения в страната, 33-ма от които са вече служители на дружеството.

Добавена от: Иванка Господинова Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"