2019.09.17
вторник
02:13
КАБЕЛНА И ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ
 
НОВИНИ ОТ РАЙОНА НА СРЕДНОГОРИЕТО
ВИЖ РЕГИОНАЛНИТЕ
ПРЕДИ НАЦИОНАЛНИТЕ НОВИНИ
7 години без шалшиви новини 7 години без шалшиви новини
Местни и регионални новини
Проведе се сесия на ОбС-Златица

Проведе се сесия на ОбС-Златица

Общински съвет в Златица проведе редовно заседание на 19.06.2018 година. Питания към кмета на общината отправиха общинските съветници Рашев, Павлова, Плахов и Савовска. Констатации и въпроси постави и гражданинът Шиеков.

Общинските съветници приеха за сведение отчета за работата на полицейския участък в Златица за 2017 година. Приет беше и годишният финансов отчет на МЦ-1. Отбелязано беше, че финансовият отчет е положителен и съветниците са доволни от работата на управителя д-р Мечкаров.

Съветниците дадоха съгласие община Златица да кандидатства с проекти за изграждане на волейболна площадка и за реконструкция и рехабилитация на няколко улици от уличната мрежа. Съветниците актуализираха програмата за управление и разпореждане с общинска собственост, като допуснаха сградата и терена на бившия дом за медико-социални грижи да бъде отдавана под наем, но отказаха да бъде продавана или да бъдат учредявани други вещни права.

ОбС-Златица даде съгласие за провеждане на търгове за отдаване на имоти под наем, разреши продажбата на имоти за жилищно строителство, даде съгласие за пренасочване на средства за дофинансиране на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ по програма на МОН, дофинансиране на паметника на Стоян Николов и за финансова награда за училищния отбор по тенис на маса.

Последна редакция на: Няма
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Дата: 2018-06-20 14:46
Източник: Средногорие - Медия
Автор:
ИЗБОР НА НОВИНИ ПО ОБЩИНИ
Реклама
sm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-banner
Излъчени предавания
Информационни емисии
Facebook
 

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"