ОбС-Златица проведе заседание

2019-06-19 16:15
 

Общински съвет Златица проведе редовно заседание. Предварителният дневен ред беше допълнен с още една точка.

Сесията започна с питания, изказвания и мнения. Такива имаше много малко. Повече дебати предизвика точката за участието на общината в процедура по публична продан. Става въпрос за помещението, в което кооперацията беше поместила денонощния магазин в града. Частен съдебен изпълнител е обявил имота за публична продан. След дълги спорове, в които съветници и граждани изразиха различни мнения, не беше прието участието на общината в търга.

Съветниците взеха положително решение да бъдат пренасочени 7000 лева за консумативи на медицинския център, да бъдат освободени от такса битови отпадъци за тази година лечебни заведения – еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, да бъдат предоставени под наем няколко имота. На сесията беше отправено предложението заместник кметът Цветан Хаинов да представлява общината в Общото събрание на акционерите на МБАЛ – Пирдоп.

ОбС-Златица взе и други решения.

 

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Документален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Научно-популярен филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Научно-популярен филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Научно-популярен филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Документален филм
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"