Изтича срокът за справки пред НАП

2019-03-14 16:27
 

Предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи на физически лица през 2018г., следва да подадат информация в Национална агенция за приходите за изплатените доходи и удържания данък в срок до 15 март 2019г.  Не се подава информация за доходи изплатени по трудови правоотношения. Информацията се подава в справка по образец.

Предприятията изплатили доходи на повече от 5 физически лица, представят справката само на електронен носител във формат и по ред, одобрен от изпълнителния директор на НАП.

При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице след 15 март, задължените лица имат право да правят промени в данните в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията.

 

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"