Изплащат се дивидентите от акции на „Аурубис България“

2019-09-09 16:28
 

От ръководството на „Аурубис България“ съобщават, че е стартирала процедурата за изплащане на дивиденти за акционерите за 2018 година. Дивидентите се изплащат по два начина: по банков път или на касата на дружеството, срещу представяне на документ за самоличност и след установяване на вписването в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар. Ако акционерът не се явява лично, получателят трябва да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. След решение на Общото събрание на дружеството за 2018 година се разпределя цялата печалба и се изплаща като дивиденти за акционерите.

Общото събрание на акционерите е взело решение да избере тримата членове на съвета на директорите Тим Курт, Томас Бюнгер и Ивайло Вътев за нов тригодишен мандат. Така, мандатът на членовете на съвета на директорите изтича през юни 2022 г. За регистриран одитор на дружеството за 2019 г. е избран „Делойт Одит“ ООД.

От компанията съобщават още, че „Аурубис България“ АД е отчело приходи от продажби в размер на 4.945 млрд лв. за 2018 г. и нетна печалба в размер на 202.4 млн. лв. в сравнение с 393.6 млн. лв. за предходната 2017 г. Счита се, че резултатите са повлияни основно от цената на катодната мед на международните пазари и от спада в  преработвателните и рафинационни такси.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"