2019.04.19
петък
04:24
КАБЕЛНА И ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ
 
НОВИНИ ОТ РАЙОНА НА СРЕДНОГОРИЕТО
ВИЖ РЕГИОНАЛНИТЕ
ПРЕДИ НАЦИОНАЛНИТЕ НОВИНИ
7 години без шалшиви новини 7 години без шалшиви новини
Местни и регионални новини

"Аурубис" даде обяснения за възникнал инцидент

На 13 септември имаше инцидент (частично запалване) на ръкавния филтър от газоочистната система в Металургия, съобщиха от Аурубис България.  В резултат, между 15:40 и 15:50 часа през комин 325 метра бе изпуснато количество черни димни газове със съдържание на сажди и прахови частици. Нивото на газообразни или други замърсители беше ограничено.

След 16:00 часа на 13 септември емисиите през комин 325 метра са ограничени в максимално възможната степен с оглед на възникналия инцидент, а именно до 130 mg/Nm3 в средноденощен аспект. Сероочистващата част на съоръжението не е преустановявала работа.

Не съществува риск за здравето на служителите на Аурубис и за населението.

Както преди, така и след инцидента, нивата на измерваните показатели във всичките четири пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух - ОДЗ и ДМД в град Златица, ОКС и МБАЛ в град Пирдоп продължават да са под съответните прагови стойности за средноденонощните и средночасовите норми (за защита здравето на населението).

Ръкавният филтър е байпасиран за ремонт, а товарът на топилна пещ е намален, за да се гарантира допълнително ограничаване на праховите емисии от всички изпускащи устройства.

Необходимите първоначални ремонтни дейности ще приключат в началото на следващата седмица, като са предприети всички необходими мерки за ограничаване на праховите емисии в съответствие с актуалните им нива.

Последна редакция на: Няма
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Дата: 2018-09-14 21:49
Източник: Средногорие - Медия
Автор:
ИЗБОР НА НОВИНИ ПО ОБЩИНИ
Реклама
sm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-banner
Излъчени предавания
Информационни емисии
Facebook
 

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"