Тема на седмицата


За Предаването:
Тема на седмицата

„Тема на седмицата” е кратка телевизионна рубрика. В рубриката се предлагат мнения на журналисти, граждани и общественици по обществено значими теми от изтичащата седмица. Рубриката е с времетраене до 10 минути и се излъчва всеки петък, веднага след информационните емисии на медията. Рубриката има повторения в събота и неделя с неопределен час, най-често след видеоматериали, заседания или концерти.

Рубриката може да бъде гледана и чрез интернет-платформата на медията.

Последни издания на предаването

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален филм
  • 20:30 - Игрален филм
  • 22:00 - Край на програма

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"