ОбС-Пирдоп ще заседава редовно

 

За утре – 29 юли, е насрочено редовно заседание на ОбС-Пирдоп. Съветниците ще разгледат предварителен дневен ред от 9 точки.

На сесията ще бъде представен годишен финансов отчет за дейността на Многопрофилна болница за активно лечение - Пирдоп  за 2020 г. Съветниците ще упълномощат представител на общината за участие в Общото събрание на акционерите на болницата, насрочено за  05.08.2021 г. Ще бъде обсъден още проект за изменение на част от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Ще се гласува още изработването на подробен устройствен план за поземлен имот в регулация. Съветниците ще гласуват продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - публична общинска собственост.

ОбС-Пирдоп ще дискутира и други въпроси. Сесията ще се проведе от 17:30 часа в ритуалната зала към читалище „Напредък”.

Публикувана на: 2021-07-28
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Документален филм
 • 17:50 - Научно-популярен филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Документален филм
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"